Goran V. Zorić

Dr sci. med. prim., specijalista opšte hirurgije, subspecijalista endokrine hirurgije, ESES.

Zaposlen je u Klinici za endokrinu hirurgiju, Univerzitetskog  Kliničkog Centra Srbije, Beograd.

Načelnik je operacionog bloka Klinike za endokrinu hirurgiju.

OBIM POSLA

  • Pregledi, dijagnostika, aspiraciona biopsija, hirurško lečenje pristupom kroz minimalni rez uz maksimalan estetski efekat i postoperativno praćenje oboljenja tireoidne (štitaste) žlezde
  • Disekcije metastatskih limfnih žlezda vrata
  • Pregledi, dijagnostika, hirurško lečenje i postoperativno praćenje oboljenja paratireoidnih (paraštitastih) žlezda
  • Hirurško lečenje medijalnih i lateralnih cista vrata
  • Hirurško lečenje oboljenja nadbubrežnih žlezda laparoskopskim i klasičnim pristupom
Do sada je uradio oko 4 000 operacija iz oblasti endokrine hirurgije, štitaste, paraštitaste i nadbubrežne žlezde.  

Tokom rada stekao je iskustvo i kompetentnost u hirurškom lečenju brojnih agresivnih, zapuštenih i retkih tipova tumora štitaste žlezde što je i prikazano na sastanku Evropskog Udruženja Endokrinih Hirurga (ESES) u Berlinu 2013. godine kroz prezentaciju rada “Surgical treatment of large neglected tall-cell papillary cancer with neck skin infiltration and exulceration”. Ovo iskustvo autoru je pomoglo i u pisanju poglavlja o slabodiferentovanim i retkim tumorima štitaste žlezde za udžbenik “Hirurgija štitaste žlezde” (Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Vladan Živaljević, 2017).

Autor je poglavlja o retkim tumorima i tumefakcijama nadbubrežne žlezde u udžbeniku “Hirurgija nadbubrežne žlezde” (Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Vladan Živaljević, 2019), koji je dobio Oktobarsku nagradu grada Beograda.

Autor je ili koautor radova objavljenih u knjigama abstrakata domaćih i međunarodnih naučnih skupova, radova objavljenih u indeksiranim časopisima, prezentovao je radove na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.

Od 2004. godine je stručni konsultant za endokrinu hirurgiju u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i metabolizma „Čigota“ na Zlatiboru. U Zdravstvenom centru Aranđelovac je radio kao konsultant za endokrinu hirurgiju.

Član je Predsedništva Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva. Deset godina je bio član Komisije za endokrinu hirurgiju Republike Srbije. Od 2009. godine je član Udruženja endokrinih hirurga Srbije (UEHS), a od 2016. Evropskog udruženja endokrinih hirurga (European Society of Endocrine Surgeons, ESES).

IZGLED PACIJENTA PRE I POSLE OPERACIJE

U stalnoj komunikaciji sa pacijentima, doktor Zorić odgovara na sva pitanja i nedoumice, uspešno ih vodeći kroz proces ozdravljenja, zbog čega je stekao neograničeno poverenje pacijenata.
Oboljenja štitaste žlezde zahtevaju ozbiljan i blagovremeni tretman stručnjaka.
Konsultujte se na vreme i ubrzajte put ka ozdravljenju.

PITAJTE DOKTORA

  • Koliko znate o štitastoj žlezdi?

  • Sumnjate  li na simptome koji ukazuju na moguće oboljenje štitaste žlezde?

  • Interesuje li vas način zakazivanja pregleda, detalji operacije, postoperativni period?

    POSTAVITE PITANJE