Aspiraciona biopsija tankom iglom (fine-needle aspiration biopsy – FNAB)

20 dec

Aspiraciona biopsija tankom iglom (fine-needle aspiration biopsy – FNAB)

Aspiraciona biopsija tankom iglom (fine-needle aspiration biopsy – FNAB) predstavlja veoma koristan dijagnostički postupak u evaluaciji prirode čvorova štitaste žlezde i selekciji bolesnika za hirurško lečenje. Ovu tehniku su prvi opisali Grieg i Gray, 1904. godine. Cilj je da se, iz inače veoma čestih čvorova štitaste žlezde, izdvoje zloćudni čvorovi kako bi se pristupilo hirurškom lečenju. U štitastoj […]