Prim. dr sci. med. Goran Zorić

Klinika za endokrinu hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, Beograd

tel:  +381668301831

email: goranvanjazoric@gmail.com