Prim. dr sci. med. Goran Zorić

Klinika za endokrinu hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, Beograd

email: goranvanjazoric@gmail.com