• Prim. dr Goran Zorić magistrirao je 2010. godine na temu „Prognostički faktori za obolele od anaplastičnog karcinoma štitaste žlezde“, a doktorirao 2018. godine na temu:
 • „Definisanje prediktivnih faktora biološkog ponašanja folikulskih tumora štitaste žlezde“
 • (Medicinski fakultet, Beograd).
 • Zvanje subspecijaliste endokrine hirurgije je stekao 2017. godine odbranom teme “Hirurško lečenje udruženih oboljenja štitaste i paraštitaste žlezde – analiza 4882 slučaja” na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

 • Endokrini hirurg, obavlja:
  – preglede, dijagnostiku, aspiracionu biopsiju, hirurško lečenje i postoperativno praćenje
  oboljenja tireoidne (štitaste) žlezde
  – preglede, dijagnostiku, hirurško lečenje i postoperativno praćenje oboljenja paratireoidnih
  (paraštitastih) žlezda
  – hirurško lečenje medijalnih i lateralnih cista vrata
  – hirurško lečenje oboljenja nadbubrežnih žlezda

 • Do sada je uradio više od 2500 operacija iz oblasti endokrine hirurgije, štitaste i paraštitaste žlezde.

 • Autor je ili koautor većeg broja radova objavljenih u knjigama abstrakata
  domaćih i međunarodnih naučnih skupova,  autor je jednog i koautor šest radova objavljenih u indeksiranim časopisima, i  jednog “open access” rada.

 • Prezentovao je radove na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.

 • Autor je poglavlja o slabodiferentovanim i retkim tumorima štitaste žlezde u udžbeniku „Hirurgija štitaste žlezde“ (Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Vladan Živaljević, 2017).

 • Od 2004.godine je stručni konsultant za endokrinu hirurgiju u Specijalnoj
  bolnici za bolesti štitaste žlezde i metabolizma „Čigota“ na Zlatiboru, a u Zdravstvenom centru
  Aranđelovac je radio kao konsultant za endokrinu hirurgiju.
 • Konsultant je poliklinike „BEL MEDIC Gračanica“.

 • Član je Komisije za endokrinu hirurgiju Republike Srbije.

 • Od 2009. godine je član Udruženja endokrinih hirurga Srbije
  (UEHS), od 2016. godine Evropskog udruženja endokrinih hirurga (European Society of Endocrine Surgeons, ESES), a od 2018. godine, Evropskog tireoidnog udruženja (ETA).

 • Govori engleski i služi se italijanskim jezikom.

 • Oženjen je Tamarom, ima ćerku Anđelu, živi u Beogradu.