Goran V. Zorić

Prim. dr sci. med, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista endokrine hirurgije, ESES.

Zaposlen je u Centru za endokrinu hirurgiju, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog Centra Srbije, Beograd.

Šef operacionog bloka s jedinicom intenzivne nege.

 * Konsultant poliklinike „Belmedic Gračanica

 * Stručni konsultant za endokrinu hirurgiju u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i metabolizma „Čigota“ na Zlatiboru.

OBIM POSLA

 • Pregledi, dijagnostika, aspiraciona biopsija, hirurško lečenje pristupom kroz minimalni rez i postoperativno praćenje oboljenja tireoidne (štitaste) žlezde
 • disekcije metastatskih limfnih žlezda vrata
 • Pregledi, dijagnostika, hirurško lečenje i postoperativno praćenje oboljenja paratireoidnih
  (paraštitastih) žlezda
 • Hirurško lečenje medijalnih i lateralnih cista vrata
 • Hirurško lečenje oboljenja nadbubrežnih žlezda
Do sada je uradio više od 2900 operacija iz oblasti endokrine hirurgije, štitaste i paraštitaste žlezde.

Autor je ili koautor većeg broja radova objavljenih u knjigama abstrakata domaćih i međunarodnih naučnih skupova, autor je jednog i koautor šest radova objavljenih u indeksiranim časopisima, i jednog “open access” rada. Prezentovao je radove na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Autor je poglavlja o  slabodiferentovanim i retkim tumorima štitaste žlezde u udžbeniku „Hirurgija štitaste žlezde“ (Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Vladan Živaljević, 2017), kao i poglavlja o retkim tumorima i tumefakcijama nadbubrežne žlezde u udžbeniku  „Hirurgija nadbubrežne žlezde“ (Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Vladan Živaljević, 2019).
Od 2004. godine je stručni konsultant za endokrinu hirurgiju u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i metabolizma „Čigota“ na Zlatiboru, i konsultant poliklinike „BEL MEDIC Gračanica“.  U Zdravstvenom centru Aranđelovac je radio kao konsultant za endokrinu hirurgiju.
Član je Komisije za endokrinu hirurgiju Republike Srbije i član Predsedništva Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva.  Od 2009. godine je član Udruženja endokrinih hirurga Srbije (UEHS), od 2016. Evropskog udruženja endokrinih hirurga (European Society of Endocrine Surgeons, ESES), a od 2018. Evropskog tireoidnog udruženja (ETA).
Govori engleski i služi se italijanskim jezikom.
Oženjen Tamarom, ima ćerku Anđelu, živi u Beogradu.

IZGLED PACIJENTA PRE I POSLE OPERACIJE

U stalnoj komunikaciji sa pacijentima, doktor Zorić odgovara na sva pitanja i nedoumice, uspešno ih vodeći kroz proces ozdravljenja, zbog čega je stekao neograničeno poverenje pacijenata.
Oboljenja štitaste žlezde zahtevaju ozbiljan i blagovremeni tretman stručnjaka.
Konsultujte se na vreme i ubrzajte put ka ozdravljenju.

DR GORAN ZORIĆ

specijalista opšte hirurgije, subspecijalista endokrine hirurgije

Prim. MD, Phd, general and endocrine surgeon

PITAJTE DOKTORA

 • Koliko znate o štitastoj žlezdi?

 • Sumnjate  li na simptome koji ukazuju na moguće oboljenje štitaste žlezde?

 • Interesuje li vas način zakazivanja pregleda, detalji operacije, postoperativni period?

  POSTAVITE PITANJE