Goran V. Zorić

Prim. dr sci. med, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista endokrine hirurgije, ESES.

Zaposlen je u Centru za endokrinu hirurgiju, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog Centra Srbije, Beograd.

Šef operacionog bloka s jedinicom intenzivne nege.

 * Konsultant poliklinike „Belmedic Gračanica

 * Stručni konsultant za endokrinu hirurgiju u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i metabolizma „Čigota“ na Zlatiboru.

OBIM POSLA

 • Pregledi, dijagnostika, aspiraciona biopsija, hirurško lečenje pristupom kroz minimalni rez i postoperativno praćenje oboljenja tireoidne (štitaste) žlezde
 • disekcije metastatskih limfnih žlezda vrata
 • Pregledi, dijagnostika, hirurško lečenje i postoperativno praćenje oboljenja paratireoidnih
  (paraštitastih) žlezda
 • Hirurško lečenje medijalnih i lateralnih cista vrata
 • Hirurško lečenje oboljenja nadbubrežnih žlezda
Do sada je uradio više od 2500 operacija iz oblasti endokrine hirurgije, štitaste i paraštitaste žlezde.

Autor je ili koautor većeg broja radova objavljenih u knjigama abstrakata domaćih i međunarodnih naučnih skupova, autor je jednog i koautor šest radova objavljenih u indeksiranim časopisima, i jednog “open access” rada. Prezentovao je radove na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Autor je poglavlja o  slabodiferentovanim i retkim tumorima štitaste žlezde u udžbeniku „Hirurgija štitaste žlezde“ (Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Vladan Živaljević, 2017).
Od 2004. godine je stručni konsultant za endokrinu hirurgiju u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i metabolizma „Čigota“ na Zlatiboru, i konsultant poliklinike „BEL MEDIC Gračanica“.                   U Zdravstvenom centru Aranđelovac je radio kao konsultant za endokrinu hirurgiju.
Član je Komisije za endokrinu hirurgiju Republike Srbije. Od 2009. godine je član Udruženja endokrinih hirurga Srbije (UEHS), od 2016. Evropskog udruženja endokrinih hirurga (European Society of Endocrine Surgeons, ESES), a od 2018. Evropskog tireoidnog udruženja (ETA).
Govori engleski i služi se italijanskim jezikom.
Oženjen Tamarom, ima ćerku Anđelu, živi u Beogradu.

IZGLED PACIJENTA PRE I POSLE OPERACIJE

U stalnoj komunikaciji sa pacijentima, doktor Zorić odgovara na sva pitanja i nedoumice, uspešno ih vodeći kroz proces ozdravljenja, zbog čega je stekao neograničeno poverenje pacijenata.
Oboljenja štitaste žlezde zahtevaju ozbiljan i blagovremeni tretman stručnjaka.
Konsultujte se na vreme i ubrzajte put ka ozdravljenju.
dr Goran Zoric

DR GORAN ZORIĆ

specijalista opšte hirurgije, subspecijalista endokrine hirurgije
Prim. MD, Phd, general and endocrine surgeon

PITAJTE DOKTORA

 • Koliko znate o štitastoj žlezdi?

 • Sumnjate  li na simptome koji ukazuju na moguće oboljenje štitaste žlezde?

 • Interesuje li vas način zakazivanja pregleda, detalji operacije, postoperativni period?

  POSTAVITE PITANJE