Goran V. Zorić

Prim. dr sci. med, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista endokrine hirurgije, ESES.

Zaposlen je u Klinici za endokrinu hirurgiju, Univerzitetskog  Kliničkog Centra Srbije, Beograd.

Načelnik je operacionog bloka Klinike za endokrinu hirurgiju.

 

OBIM POSLA

  • Pregledi, dijagnostika, aspiraciona biopsija, hirurško lečenje pristupom kroz minimalni rez uz maksimalan estetski efekat i postoperativno praćenje oboljenja tireoidne (štitaste) žlezde
  • Disekcije metastatskih limfnih žlezda vrata
  • Pregledi, dijagnostika, hirurško lečenje i postoperativno praćenje oboljenja paratireoidnih (paraštitastih) žlezda
  • Hirurško lečenje medijalnih i lateralnih cista vrata
  • Hirurško lečenje oboljenja nadbubrežnih žlezda laparoskopskim i klasičnim pristupom
Do sada je uradio više od 3500 operacija iz oblasti endokrine hirurgije, štitaste i paraštitaste žlezde.

Tokom rada stekao je obilno iskustvo i kompetentnost u hirurškom lečenju brojnih agresivnih, zapuštenih i retkih tipova tumora štitaste žlezde što je i prikazano na sastanku Evropskog Udruženja Endokrinih Hirurga (ESES) u Berlinu 2013. godine kroz prezentaciju rada “Surgical treatment of large neglected tall-cell papillary cancer with neck skin infiltration and exulceration”. Ovo iskustvo autoru je pomoglo i u pisanju poglavlja o slabodiferentovanim i retkim tumorima štitaste žlezde za udžbenik “Hirurgija štitaste žlezde” (Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Vladan Živaljević, 2017).

Autor je poglavlja o retkim tumorima i tumefakcijama nadbubrežne žlezde u udžbeniku “Hirurgija nadbubrežne žlezde” (Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Vladan Živaljević, 2019), koji je dobio Oktobarsku nagradu grada Beograda.

Autor je ili koautor radova objavljenih u knjigama abstrakata domaćih i međunarodnih naučnih skupova, radova objavljenih u indeksiranim časopisima, prezentovao je radove na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.

Od 2004. godine je stručni konsultant za endokrinu hirurgiju u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i metabolizma „Čigota“ na Zlatiboru, i konsultant poliklinike „BEL MEDIC Gračanica“.  U Zdravstvenom centru Aranđelovac je radio kao konsultant za endokrinu hirurgiju.

Član je Komisije za endokrinu hirurgiju Republike Srbije i član Predsedništva Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva.  Od 2009. godine je član Udruženja endokrinih hirurga Srbije (UEHS), od 2016. Evropskog udruženja endokrinih hirurga (European Society of Endocrine Surgeons, ESES), a od 2018. Evropskog tireoidnog udruženja (ETA).5

 

IZGLED PACIJENTA PRE I POSLE OPERACIJE

U stalnoj komunikaciji sa pacijentima, doktor Zorić odgovara na sva pitanja i nedoumice, uspešno ih vodeći kroz proces ozdravljenja, zbog čega je stekao neograničeno poverenje pacijenata.
Oboljenja štitaste žlezde zahtevaju ozbiljan i blagovremeni tretman stručnjaka.
Konsultujte se na vreme i ubrzajte put ka ozdravljenju.

DR GORAN ZORIĆ

specijalista opšte hirurgije, subspecijalista endokrine hirurgije

Prim. MD, Phd, general and endocrine surgeon

PITAJTE DOKTORA

  • Koliko znate o štitastoj žlezdi?

  • Sumnjate  li na simptome koji ukazuju na moguće oboljenje štitaste žlezde?

  • Interesuje li vas način zakazivanja pregleda, detalji operacije, postoperativni period?

    POSTAVITE PITANJE